Π. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Π. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΠΗΓΗΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:094043398
Γ.Ε.ΜΗ.:044320707000
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Πειραιώς
Διεύθυνση:ΝΟΤΑΡΑ 110-112